06 46242339 han.degroot@hetnet.nl
Portret Ger Lataster

(1920-2012)

In de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zijn werk van herkenbare expressionistische schilderijen naar volledig abstracte doeken. Vanaf 1955 werd bij hem – net als veel tijdgenoten – de dikke verfmaterie een uitdrukkingsmiddel op zich. In zegginskracht doen Lataster’s werken ons denken aan die van de Cobraschilders, zoals Karel Appel en de Deense schilder Asger Jorn. Aan het einde van de jaren zestig keerden de figuratieve elementen terug in Lataster’s schilderijen. Hij ging werken met steeds dunnere lagen verf en gebruikte ten slotte zelfs spuitbussen om zijn kleurige voorstellingen op het doek aan te brengen. Zelf ziet Lataster zich meer als een figuratief kunstenaar, die zich bedient van een abstract expressionistische stijl, om zijn verhalen op het doek te zetten.

Opleiding: Kunstnijverheidschool in Maastricht en later de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam.