06 46242339 han.degroot@hetnet.nl

(1920-2009)

Jef Diederen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een onafhankelijk kunstenaar met een eigen visie en persoonlijke speelse beeldtaal, op de grens van figuratie en abstractie. Nooit heeft hij aansluiting gezocht bij een groepering of stroming. Sociale gebeurtenissen, zoals terreur en oorlogsgeweld, hebben altijd grote invloed op het werk van Jef Diederen gehad. Hij weet zijn emotie weer te geven en draagt de machteloosheid en het grote onrecht op de beschouwer over.
In het begin van de zestiger jaren wordt zijn figuratieve werk steeds meer geabstraheerd. Zijn interesse gaat meer en meer uit naar vorm en kleur binnen een compositie. Een voorbeeld is nevenstaande kleurenlitho.
Samen met o.a. Ger Lataster, Pierre van Soest en Marianne van der Heyden wordt Jef Diederen bij de groep de Amsterdamse Limburgers ingedeeld. Deze Limburgers studeerden eind jaren veertig allemaal in Amsterdam.

Opleiding: Middelbare Kunst Nijverheidsschool in Maastricht en de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam.