06 46242339 han.degroot@hetnet.nl
Portret Kees Spermon

(1941-1992)

De Rotterdamse tekenaar en graficus Kees Spermon leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse grafiek en tekenkunst. In het oeuvre dat hij naliet, staat de complexe verhouding van de mens tot zijn buitenwereld en zijn medemens centraal.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig maakte hij zijn eerste anekdotische etsen: figuratieve taferelen soms afgeleid van familie en vakantie foto’s. Een hond, die thuis een vaas omzwiepte kon hij eindeloos op voortborduren. Spermon zocht verder, groef dieper en schilderde bizarre portretten. Het ging niet meer om het doen en laten van de mens, maar om de mens zelf, zijn bestaan. Later maakte hij prenten, opgebouwd uit duizenden korte lijntjes, waaruit figuren opdoemen, die iets dikker zijn aangezet. De mens als niet noemenswaardige substantie. Al met al geen vrolijk wereldbeeld.
In de jaren voor zijn dood leek het beter te gaan. Hij keek weer naar buiten naar de natuur en schilderde in felle kleuren een grote boom vol met vogels. Maar hoe vrolijk die doeken ook leken er speelde zich een drama af. Elke vogel zat vast geketend aan een cirkelvormige tak. Alsof de vogel, evenals de mens beperkt is in zijn bewegingsvrijheid.