06 46242339 han.degroot@hetnet.nl
Portret Lucebert

(1924-1994)

Na de Tweede Wereld oorlog probeerde Lucebert een bestaan op te bouwen door het schrijven van gedichten en het maken van tekeningen. In 1947 ontmoette hij de dichter Gerrit Kouwenaar, die geïnteresseerd was in zijn werk. Eind 1948 sloten Lucebert en Kouwenaar zich aan bij de Experimentele Groep. Dit gezelschap van dichters en kunstenaars zou later uitgroeien tot de Cobra groep. Uiteindelijk duurde het lidmaatschap maar kort, want vrijwel meteen na de opening van de Cobra expositie in het Stedelijk in Amsterdam in 1949 haakte Lucebert af. De dichters werden niet voor vol aangezien. Lucebert sloot zich aan bij de Vijftigers een experimentele dichters groep. Zijn eerste gedichten bundel verscheen in 1951. In de jaren zestig legde hij zich toe op de schilderkunst. Vooral in het begin werd hij erg beïnvloed door de Cobra groep. Zijn werk kan omschreven worden als figuratief expressionistisch. In de tachtiger jaren brak een nieuwe poëzie periode aan. Tot aan zijn dood combineerde hij op unieke wijze de poëzie met de teken en schilderkunst.

Volgde in 1938 voor een jaar het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs.