06 46242339 han.degroot@hetnet.nl
Portret Bram Bogart

(1922-1998)

Marianne van der Heyden maakte naam met een expressief oeuvre, Ze hoorde tot de generatie van schilders als Pieter Defesche, Pierre van Soest, Jef Diederen en Ger Lataster, die kort na de Tweede Wereldoorlog vanuit Limburg naar de Rijksacademie in Amsterdam trokken. Daar raakten ze beïnvloed door de Cobra Groep, maar ze sloten zich nooit bij de kern van de beweging aan. Marianne van der Heyden, de enige vrouw in dit Limburgse gezelschap, maakt aanvankelijk monumentaal werk. Eind jaren zeventig werd haar werk losser en expressiever. Ze maakte kleuretsen en litho’s volgens een eigen procédé en beeldtaal : poëtisch, angstaanjagend, wanhopig en humoristisch. In deze tijd zijn de twee kleurenlitho’s uit de collectie gemaakt. De groep Limburgers, die eind jaren veertig, na een voltooide studie in Maastricht naar Amsterdam vertrokken, zijn later de ‘Amsterdamse Limburgers’ genoemd.

Opleiding: Stadsacademie in Maastricht en de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam.