06 46242339 han.degroot@hetnet.nl
Portret Panamarenko

(1940)

Begin jaren zestig maakte hij als eerste in België objecten die aansloten bij de popart. De objecten waren een realistische weergave van bestaande dingen gemaakt van simpel materiaal. Een cockpit was een van de objecten. Dit was een voorproefje van de interesse die Panamarenko kreeg voor alles wat met vliegen te maken had. Aldus ontstonden sinds 1970 zijn modellen op schaal van talrijke imaginaire vlieg en voertuigen, ballonnen en helikopters in alle mogelijke originele en verrassende vormen. Of de maaksels echt konden vliegen hield de kijker in de ban. Evenals de mythologische figuur Icaris ondernam Panomarenko ook ettelijke pogingen om de lucht in te gaan. Jammerlijk mislukten ze, maar ze leverden wel prachtige foto’s op. De tekeningen van Panamarenko zijn kleurige ontwerpen voor machines. Zij zijn van dezelfde originaliteit als de uitgevoerde werken en worden verduidelijkt met beschrijvingen van zwaarte, vermogen, afmeting en berekeningen.

Panamarenko studeerde aan de Antwerpse Academie afdeling beeldhouwen.