06 46242339 han.degroot@hetnet.nl
Portret Wilfred Voet

(1935)

Hieronder een vroeg werk van Wilfred Voet. Een kleurenlitho uit 1967. Het bonte kleurgebruik en de ongedwongen manier van werken doet aan de Cobragroep denken. Na zorgvuldig bekijken ziet men op de linkerzijde een (apen) moeder met kind. We zouden het gezien het tijdstip een post-Cobra werkstuk kunnen noemen.
Het recente werk van Wilfred Voet is anders, maar niet totaal anders. Hij maakt nu zeegezichten en landschappen. Het kleurgebruik bij zijn schilderijen is beperkt tot grijzen, blauwen en af en toe een tikkeltje rood. De horizon ligt heel laag, zodat er een grote lucht ontstaat. Soms wordt deze warm grijs ingevuld, soms vrij strak met lange uitgerekte wolken en dan ineens een harde wind, een wilde woeste lucht met gekromde bomen. Dan komt de aap uit de mouw.